Zákaz návštěv

Zákaz návštěv

Zákaz návštěv
24. 7. 2020 | milerova | 7345× přečteno

Důležité upozornění!

POVINNOST NOSIT ROUŠKU při vstupu do areálu NEMOCNICE PRIVAMED trvá!

Dovolujeme si upozornit, že na základě dalšího opatření v rámci pandemie od 25.7. 2020 stále dle nařízení Ministerstva zdravotnictví platí nosit roušku ve zdravotnických zařízeních. Povinnost nosit roušku se tedy týká celého areálu naší nemocnice.

Dále si vás dovolujeme informovat o úpravě pravidel návštěv na lůžkových odděleních Nemocnice PRIVAMED, a to od soboty 25. července 2020.  

Návštěvy v budově nemocnice jsou možné za těchto podmínek:

  • maximální počet návštěv u pacienta 1 osoba / den
  • pouze v návštěvních hodinách tzn. PONDĚLÍ - PÁTEK  15,00 – 17,00 h;  SOBOTA – NEDĚLE 14,00 – 17,00 h
  • před vstupem na pokoj pacienta bude změřena TT (tělesná teplota) na sesterně jednotlivých oddělení
  • dodržování hygienických opatření, tzn. vstup pouze zdravé osobě, použití dezinfekce na ruce, vstup pouze s ústenkou

Návštěvy v budově CNP jsou možné za těchto podmínek:

  • pouze v návštěvních hodinách, tzn. PONDĚLÍ - PÁTEK  15,00 – 17,00 h;  SOBOTA – NEDĚLE 14,00 – 16,00 h
  • maximální počet návštěv u pacienta 1 osoba/den, návštěva pouze ½  h 
  • návštěva po předchozí telefonické domluvě:

          ► CNP 2p. 377 182 317
          ► CNP 3p. 377 182 376
          ► CNP 4p. 377 182 371
          ► CNP 5p. 377 182 328
          ► CNP 6p. 377 182 363
          ► CNP C   377 182 352

  • před vstupem na pokoj pacienta bude změřena TT (tělesná teplota) na sesterně jednotlivých oddělení
  • dodržování hygienických opatření tzn. vstup pouze zdravé osobě, použití dezinfekce na ruce, vstup pouze s ústenkou  

Návštěvy v budově CJCHO z důvodu krátkodobé hospitalizace jsou stále zakázány.

Výplata důchodu je možná po předchozí tel. domluvě u sociálních pracovnic na tel.:  377 182 375.  

Opatření v rámci rozvolnění je vydáno jak v zájmu ochrany personálu nemocnice tak především v zájmu hospitalizovaných pacientů, u kterých by mohlo dojít k přenosu onemocnění a tím k významnému zhoršení jejich zdravotního stavu.

Děkujeme za pochopení a respektování tohoto opatření.