Zákaz návštěv

Zákaz návštěv

Zákaz návštěv
11. 9. 2020 | milerova | 8976× přečteno

Důležité upozornění!

POVINNOST NOSIT ROUŠKU při vstupu do areálu NEMOCNICE PRIVAMED stále trvá!

Dovolujeme si upozornit, že na základě dalšího opatření v rámci pandemie COVID-19 stále dle nařízení Ministerstva zdravotnictví platí nosit roušku ve zdravotnických zařízeních. Povinnost nosit roušku se tedy týká celého areálu naší nemocnice.

Dále si vás dovolujeme informovat o ZÁKAZU NÁVŠTĚV s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci na všech lůžkových odděleních Nemocnice PRIVAMED, a to od 11.9.2020 do odvolání.  

Návštěvy v budově nemocnice kromě oddělení JIP a Int. odd. A jsou možné ještě pouze do 10.9.2020 za těchto podmínek:

  • maximální počet návštěv u pacienta 1 osoba / den, návštěva pouze ½  h 
  • pouze v návštěvních hodinách tzn. PONDĚLÍ - PÁTEK  15,00 – 17,00 h;  SOBOTA – NEDĚLE 14,00 – 17,00 h
  • před vstupem na pokoj pacienta bude změřena TT (tělesná teplota) na sesterně jednotlivých oddělení
  • dodržování hygienických opatření, tzn. vstup pouze zdravé osobě, použití dezinfekce na ruce, vstup pouze s ústenkou
  • oddělení JIP je od 8.9. 2020 pro návštěvy uzavřeno
  • oddělení INTERNA A od 10.9.2020 pro návštěvy uzavřeno

Z důvodů opětovného zhoršení situace v rámci pandemie Covid-19 jsou oddělení CNP od 9.9.2020 pro návštěvy do odvolání uzavřeny! Odd. CNP - 2.p. již od 8.9.2020 

          ► CNP 2p. 377 182 317 - pro návštěvy od 8.9. 2020 uzavřeno
          ► CNP 3p. 377 182 376 - pro návštěvy od 9.9. 2020 uzavřeno
          ► CNP 4p. 377 182 371 - pro návštěvy od 9.9. 2020 uzavřeno
          ► CNP 5p. 377 182 328 - pro návštěvy od 9.9. 2020 uzavřeno
          ► CNP 6p. 377 182 363 - pro návštěvy od 9.9. 2020 uzavřeno
          ► CNP C   377 182 352 - pro návštěvy od 9.9. 2020 uzavřeno

Návštěvy v budově CJCHO z důvodu krátkodobé hospitalizace jsou stále zakázány.

Výplata důchodu je možná po předchozí tel. domluvě u sociálních pracovnic na tel.:  377 182 375.  

Opatření v rámci rozvolnění je vydáno jak v zájmu ochrany personálu nemocnice tak především v zájmu hospitalizovaných pacientů, u kterých by mohlo dojít k přenosu onemocnění a tím k významnému zhoršení jejich zdravotního stavu.

Děkujeme za pochopení a respektování tohoto opatření.

Bistro v areálu nemocnice - úprava provozní doby!
​Vzhledem k aktuálnímu zákazu návštěv dočasně upravena provozní doba do odvolání :
PO -  PÁ   7-14,00
SO + NE   zavřeno