Zákaz návštěv

Zákaz návštěv

Zákaz návštěv
18. 5. 2020 | milerova | 6216× přečteno

Návštěvy opět možné!

Z důvodu rozvolnění opatření v rámci pandemie si Vás dovolujeme informovat o zrušení zákazu návštěv na lůžkových odděleních nemocnice PRIVAMED a.s., a to od pondělí 25. května 2020.  

Návštěvy v budově nemocnice budou možné za těchto podmínek:

  • maximální počet návštěv u pacienta 1osoba / den
  • pouze v návštěvních hodinách tzn. PONDĚLÍ - PÁTEK  15,00 – 17,00 h;  SOBOTA – NEDĚLE 14,00 – 17,00 h
  • před vstupem na pokoj pacienta bude změřena TT (tělesná teplota) na sesterně jednotlivých oddělení
  • dodržování hygienických opatření, tzn. vstup pouze zdravé osobě, použití dezinfekce na ruce, vstup pouze s ústenkou

Návštěvy v budově CNP budou možné za těchto podmínek:

  • pouze v návštěvních hodinách, tzn. PONDĚLÍ - PÁTEK  15,00 – 17,00 h;  SOBOTA – NEDĚLE 14,00 – 16,00 h
  • maximální počet návštěv u pacienta 1osoba/den, návštěva pouze ½  h
  • návštěva po předchozí telefonické domluvě: CNP 2p. 377 182 317                                                                                 CNP 3p. 377 182 376                                                                                 CNP 4p. 377 182 371                                                                                 CNP 5p. 377 182 328                                                                                                                                         CNP 6p. 377 182 363                                                                                 CNP  C   377 182 352
  • před vstupem na pokoj pacienta bude změřena TT (tělesná teplota) na sesterně jednotlivých oddělení
  • dodržování hygienických opatření tzn. vstup pouze zdravé osobě, použití dezinfekce na ruce, vstup pouze s ústenkou  

Návštěvy v budově CJCHO z důvodu krátkodobé hospitalizace zakázány.

Výplata důchodu je možná po předchozí tel. domluvě u sociálních pracovnic na tel.:  377 182 375.  

Opatření v rámci rozvolnění je vydáno jak v zájmu ochrany personálu nemocnice tak především v zájmu hospitalizovaných pacientů, u kterých by mohlo dojít k přenosu onemocnění a tím k významnému zhoršení jejich zdravotního stavu.

Děkujeme za pochopení a respektování tohoto opatření.