Oddělení klinické biochemie a hematologie

Oddělení provádí rutinní analýzu biochemických parametrů, krevních obrazů, koagulace, imunologie. Kromě běžných vyšetření nabízí řadu speciálních stanovení (např. proteinů, hormonů, tumorových markerů, sérologie hepatitid, hladin léků, vitamínů, drogového screeningu, specifických IgE, autoprotilátek a dalších).

Laboratoř má smlouvy se všemi velkými zdravotními pojišťovnami v ČR.

ceník výkonů

Laboratoř je akreditována u NASKL (Audit II) v odbornostech klinická biochemie, klinická hematologie a klinická imunologie. Oddělení je zařazeno v Registru laboratoří provádějících screening vrozených vývojových vad v I. a II. trimestru těhotenství.

Rychlý kontakt

centrální laboratoř:

800 900 365 (nonstop)
377 182 365

vedoucí laboratoře: 377 182 338
lékař: 377 182 326