O nás

Oddělení klinické biochemie a hematologie je součástí komplementu nemocnice Privamed. Jsme největší nestátní biochemická laboratoř v plzeňském regionu, poskytujeme široké spektrum služeb na nejvyšší úrovni.

V současné době pracoviště OKB Privamed a.s. nabízí své služby ve třech odbornostech - v klinické biochemii, hematologii a imunologii. Pro všechny odbornosti jsou splněna kritéria personálního obsazení určená pro segment poskytovatelů diagnostické péče. V OKB Privamed jsou vysokoškolští pracovníci pro každou z odborností kmenovými zaměstnanci Privamed a.s. na plný úvazek a jsou vždy k dispozici pro odborné konzultace.

Prioritou pracoviště OKB Privamed a.s. je poskytovat komplexní a kvalitní služby. Tomu odpovídá i struktura laboratoře. Mimo centrální laboratoř umístěnou v budově MN v Kotíkovské ulici je v provozu i dalších šest satelitních laboratoří včetně čtyř odběrových místností. Satelitní laboratoře jsou umístěny na poliklinikách, jejich služeb mohou využívat i ostatní spolupracující lékaři. Síť odběrových místností rovnoměrně pokrývá plochu města Plzně.

Veliký důraz klademe na svoz biologického materiálu, pro okres Plzeň město je zajištěn pěti automobily. Optimalizací všech činností naší laboratoře jsme dosáhli výrazného zkrácení doby od odběru krve k vydání výsledku.

Historie 

Laboratoř klinické biochemie a hematologie byla před r. 1989 součástí tehdejšího MÚNZ a zpracovávala vzorky nejen z Městské nemocnice v Plzni, ale i vzorky ze čtyř plzeňských poliklinik. Na počátku 90.let s postupující privatizací zdravotnických zařízení začaly polikliniky využívat ke zpracování svých vzorků jiné nově vzniklé soukromé laboratoře a význam OKB Městské nemocnice   upadal. Kritickým rokem byl rok 1995. Tehdy si management laboratoře zřídil svoji vlastní soukromou laboratoř . Téměř ze dne na den se Městská nemocnice musela vypořádat s akutním nedostatkem pracovníků a také velkým poklesem výkonnosti Oddělení klinické biochemie. Vedení  MN Privamed, které nemocnici od r. 1995 řídilo, se rozhodlo vybudovat nové moderní pracoviště s důrazem na kvalitu poskytovaných služeb. Od tohoto roku laboratoř každým rokem navyšuje počet zpracovaných testů, počet nově zavedených metod a zvyšuje se počet spolupracujících lékařů s laboratoří, což je nejlépe vidět na přiložené statistice. 

rok

počet provedených testů/rok

počet prováděných metod

počet satelit.laboratoří a odběrových míst

% spolupracujících lékařů v okr. Plzeň - město z celk. počtu registrovaných lékařů

1996

269 000

75

0

11 %

2001

 

748 000

127

1

18 %

2005

1 401 000

189

3

31 %

2013

2 050 000

276

6

55 %

 

Rychlý kontakt

centrální laboratoř:

800 900 365 (nonstop)
377 182 365

vedoucí laboratoře: 377 182 338
lékař: 377 182 326