Nová laboratorní vyšetření OKB

Nová laboratorní vyšetření OKB

Nová laboratorní vyšetření OKB
28. 5. 2020 | milerova | 5395× přečteno

Rozšíření nabídky alergenů u vyšetření specifických IgE protilátek

Oddělení klinické biochemie a hematologie nově nabízí od 15.5.2020 vyšetřování sIgE proti těmto alergenům:
-    líska, olše, krevety, losos, oves, činčila
-    alergenové komponenty – Der p1, Der p2, Der f1, Der f2, tropomyozin, alfa-Gal

Stávající žádanky zůstávají v platnosti, nově zařazené alergeny, prosím, do žádanky připište. Výhledově Vám dodáme nové žádanky, které budou uvedené změny obsahovat.


Rozšíření nabídky imunologických vyšetření OKB

Dovolujeme si Vás informovat, že od října 2019 naše laboratoř zavedla vyšetřování nových autoprotilátek imunoblotem.  
K dispozici jsou nově následující bloty:  

1.     cytoplazmatický blot (antigeny: AMA-M2, M2-3E, Rib. P-protein, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52) – obsahuje antigeny, proti kterým protilátky dávají v imunofluorescenčním vyšetření cytoplazmatický nález (fluorescence cytoplazmy)

2.     blot paraneoplastické neurologické syndromy (antigeny: Amphiphysin, CV2, PNMA2, Ri, Yo, Hu, Recoverin, SOX1, Titin, Zic4, GAD65, Tr)

3.     protilátky proti gangliosidům (IgG, IgM) - bloty (antigeny: GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b)

Vyšetřovaný materiál: sérum (červená zkumavka vacuette).

Požadavek na vyšetření, prosím, dopište na žádanku, u elektronické žádanky již vyšetření zavedeno.  

V případě potřeby se neváhejte obrátit na MUDr. Markétu Haschovou (tel.: 377182326) nebo Ing. Evu Stuchlovou (tel.: 377182365).

Info ke stažení ZDE.


OGTT ON-LINE OBJEDNÁNÍ

Oddělení klinické biochemie (OKB) zprovoznilo v červnu 2019 ON-LINE objednávání pacientů na OGTT (orální glukózový toleranční test). Odkaz na on line rezervační systém naleznete přímo na webu nebo i ZDE.

Pokyny pro pacienty


Archív zpráv z OKB:

Změna ve stanovování specif. IgE protilátek směs. alergenů

Dovolujeme si Vás upozornit na změnu ve stanovování specifických IgE protilátek směsných alergenů.

Od září náš dodavatel specifických IgE přechází na chemikálie jiné firmy, u které nejsou k dispozici zcela totožné směsné alergeny jako dosud.

Jedná se o následující drobné změny:

- směs potraviny fx5 (bílek,  mléko, pšenice, sója, arašídy, rýže) bude nově obsahovat pouze 5 alergenů, ve směsi nebude rýže

- směs trávy gx3 (tomka, jílek, bojínek, žito, medyněk) bude nahrazena směsí , která obsahuje srhu, kostřavu, jílek, bojínek a medyněk

- směs plevely wx3, směs stromy tx9, směs plísně mx1 a směs koření sx1 zůstávají beze změn

- směsi koření sx2 a sx3 již nebudou k dispozici

- jednotky, referenční rozmezí, hodnocení zůstává beze změn

- žádanky o vyšetření specifických IgE se nemění, při požadavku alergenové směsi bude automaticky provedena nová metoda

Info ke stažení ZDE.


Nová generace vyšetření kortizolu

Dovolujeme si Vás upozornit na zavedení nové generace vyšetření kortizolu.

Metodu měníme od 1. 8. 2016. Nové očekávané hodnoty kortizolu v séru jsou ve srovnání s dosud používanou soupravou cca o 20 % nižší. Referenční hodnoty doporučené výrobcem (Roche Diagnostics): 
  7-10 hod (ranní): 166 – 507 nmol/l
16-20 hod (večerní): 74 – 291 nmol/l.

Info ke stažení ZDE.


Nová generace vyšetření progesteronu 

Dovolujeme si upozornit na zavedení nové generace vyšetření progesteronu. Metodu měníme od 18. 5. 2016. Více informací ke stažení v příloze ZDE.


Nová laboratorní vyšetření

Dovolujeme si Vás upozornit na nová vyšetření:

1. Přímý antiglobulinový test (přímý Coombsův test): srážlivá krev, zkumavka bez gelu (jako pro určení krevní skupiny). Vyšetření je dostupné pouze v pracovní dny.

2. PlGF (placentární růstový faktor): marker preeklampsie těhotných, zatím pouze pro pacientky pojišťovny 111. Vyšetření hodnotí genetik spolu s ostatními vyšetřeními.


Změna stanovení celkového IgE

Dovolujeme si Vás upozornit na změnu ve stanovení hladiny celkového IgE v séru.

Od pátku 22. 1. 2016 přecházíme na novou soupravu firmy Abbott. Hodnoty budou vyjadřovány v jednotkách kIU/l (dosud μg/l, orientační přepočet kIU/l = μg/l : 2,4)

Referenční rozmezí:

do 1 roku         < 15 kIU/l

1 – 5 let            < 60 kIU/l

5 – 9 let            < 90 kIU/l

9 – 15 let          < 200 kIU/l

15 a více let      < 100 kIU/l

Po obdržení prvních výsledků prosím zkontrolujte přenos a nastavení referenčních rozmezí ve Vašem lékařském informačním systému.


Změna referenčního rozmezí vyšetření anti-TPO a anti-TG

Dovolujeme si Vás upozornit na změnu ve stanovení protilátek proti thyreoidální peroxidáze (anti-TPO) a protilátek proti thyreoglobulinu (anti-TG).

Od čtvrtka 12. 11. 2015 přecházíme na nové soupravy firmy Abbott. Výrazně se mění referenční rozmezí obou metod:

anti-TPO:         < 5,61 IU/ml     (dosud <32 IU/ml)
anti-TG:           < 4,11 IU/ml     (dosud <115 IU/ml)

Po obdržení prvních výsledků prosím zkontrolujte přenos a nastavení referenčních rozmezí ve Vašem lékařském informačním systému.


Nová laboratorní vyšetření

Od května 2015 jsme rozšířili stanovování specifických IgE. Jedná se spec. IgE zaměřené na alergenové komponenty:

  • Api m1
  • Ves v5
  • CCD (na nové žádance v oddílu hmyz - lze požadovat odděleně)
  • specifické IgE pylových alergenů a komponent imunoblotem:
    bříza, bojínek, Bet v1, Bet v2, Bet v4, Bet V6, Phl p1, Phl p5, Phl p7, phl p12, CCD
    (na nové žádance označeno jako blot - bojínek + bříza + alergenové komponenty)
    - obdržíte vždy výsledky na všechny uvedené alergeny

Na starší žádanky požadavek prosím připište.
Vyšetření se provádí ze séra. 


Změny ve vyšetřování troponinu I

Rádi bychom Vás informovali o změně ve vyšetřování troponinu I. Od 7. 4. 2015 jsme zavedli novou vyšetřovací soupravu pro stanovení troponinu I – vysoce senzitivní troponin I (hsTnI), je rovněž stanovován ze séra i z plazmy. Rozdílné jsou však cut-off hodnoty i jednotky, ve kterých je výsledek vydáván.

Nové jednotky:                   ng/l (původně μg/l)
Nové hodnoty cut-off:        ženy: 15,6 ng/l         muži: 34,2 ng/l