Laboratoře PRIVAMEDU v nových prostorách

 Laboratoře v Privamedu v nových prostorách

V minulém měsíci došlo v Nemocnici Privamed k přestěhování biochemických a mikrobiologických laboratoří do nových prostor přístavby této nemocnice. Tento přesun umožní modernizaci konsolidované laboratoře, což znamená výrazné zkvalitnění a zrychlení zpracovávání vzorků z více odborností.

„Konkrétně v laboratoři klinické biochemie, hematologie, imunologie a alergologie ročně provádíme kolem 2,5 mil. testů a tímto počtem a šířkou nabídky patříme mezi dvacet největších laboratoří v České republice. Jen pro ilustraci v roce 1996 naše laboratoř vyprodukovala 250 tisíc vzorků při stejném počtu  zaměstnanců,“ říká úvodem ing. Zdeněk Jeřábek, přednosta Oddělení klinické biochemie.

,,Dle statistiky je v celém Plzeňském kraji provedeno kolem 11 mil. testů za rok, z čehož vyplývá, že naše laboratoř zpracovává téměř ¼ všech testů v tomto kraji,“ dodává ing. Jeřábek.

Laboratoře nemocnice Privamed splňují speciální kritéria pro segment poskytovatelů diagnostické péče, to znamená, že jsou akreditované ve všech oborech.

Poskytují kvalitní služby nejen lékařům v nemocnici Privamed, ale i Mulačově nemocnici, nemocnici Sv. Jiří, Masarykově nemocnici v Rakovníku a externím ambulantním lékařům v Plzni a okolí. Postupně vybudovali síť detašovaných laboratoří včetně odběrových místností v Plzni na poliklinikách Bory, Slovany a Doubravka, mimo Plzeň na poliklinikách v Blovicích a ve Stříbře, což v praxi znamená, že pacienti mají k dispozici odběrová místa v blízkosti bydliště či ordinace lékaře. Samozřejmostí je i rychlost svozu vzorků, které nyní zajišťují devíti svozovými auty, elektronické zasílání výsledků přímo do informačního systému lékaře, dále bezplatné poskytování odběrového materiálu a také bezplatný svoz a likvidace infekčního odpadu.

Laboratorní přístrojová technika prochází v současné době neustálým vývojem. Výrobci ve snaze zvýšit efektivitu a produktivitu laboratoří začali analyzátory uspořádávat do analytických modulárních sestav. Každá sestava obsahuje několik analyzátorů propojených robotickým podavačem vzorků. Délka této soustavy se pohybuje od několika metrů až do délky desítek metrů. Je zřejmé, že v prostorových podmínkách původních laboratoří, by instalace takové linky byla nemožná.

,,Nespornými výhodami naší laboratoře oproti konkurenčním ambulantním laboratořím v našem regionu je lokalizace laboratoře a síť detašovaných odběrových míst, dále zpracování 99% testů pod jednou střechou oproti převozu vzorků po celé ČR, které praktikují ostatní laboratoře, dále nepřetržitý provoz 24 hodin denně. V laboratoři pracují atestovaní odborníci. Všichni lékaři jsou kmenovými zaměstnanci a poskytují konzultace v následujících oborech: klinická biochemie, hematologie, imunologie, alergologie a klinická mikrobiologie.“ doplňuje ing. Jeřábek.


Od září 2017 je odběrová místnost Oddělení klinické biochemie v centrální laboratoři Nemocnice Privamed v Kotíkovské ulici přestěhována do přízemí vedlejší budovy s lékárnou.

Přemístění odběrové místnosti proběhlo v rámci přesunutí celé laboratoře do nových prostorů.

Souhlasím se vším