Zákaz vstupu do areálu nemocnice

Zákaz vstupu do areálu nemocnice

Zákaz vstupu do areálu nemocnice
8. 4. 2018 | milerova | 2201× přečteno

UPOZORNĚNÍ!

Vážení návštěvníci,

upozorňujeme na trvalé omezení vstupu na soukromý pozemek areálu Nemocnice PRIVAMED a.s.

Areál již není průchozí, směrem na Vinice je vchod uzavřen. Zadní vchod do areálu je určen přes den (6-18 hod.) pro vstup zaměstnanců a pacientů, v ostatních hodinách a víkendech nebo svátcích je k dispozici pouze vchod z Kotíkovské.

Do areálu je volně povolen vstup resp. vjezd pouze:

a)   osobám, které zde vyhledávají zdravotní službu nebo takovou osobu doprovází

b)   osobám, které v návštěvních hodinách jdou takovou osobu navštívit

c)   zaměstnancům a osobám pracujícím v nemocnici

Ostatním osobám je povolen vstup resp. vjezd pouze s vědomím některého ze zaměstnanců nemocnice!!


V celém areálu nemocnice je m.j. zakázáno:

1)   využívat areál k volnému průchodu či průjezdu

2)   vstupovat se psy a jinými domácími zvířaty

3)   kouřit cigarety či elektronické cigarety

4)   pít alkoholické nápoje či požívat návykové látky

5)   parkovat mimo vyhrazená místa
 

Děkujeme za pochopení.