Další spolupráce

   

  Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování nemocnice PRIVAMED a.s.

  Předmětem projektu je posílení odolnosti plzeňské nemocnice PRIVAMED a.s. prostřednictvím modernizace a doplnění přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků a techniky laboratoře PCR diagnostiky - klíčového pracoviště pod oddělením klinické mikrobiologie, které se významnou mírou podílí na boji s nemocí COVID-19. Pomocí moderních přístrojů a moderního vybavení je nemocnici umožněno dosáhnout vysoce kvalitní a efektivní laboratorní diagnostiky.

  PROJEKT "ROZVOJ LABORATORNÍCH KAPACIT PRO PCR TESTOVÁNÍ NEMOCNICE PRIVAMED A.S." JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ _v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19


  Modernizace a dovybavení návazných pracovišť urgentního příjmu PRIVAMED a.s. - Radiodiagnostické odd., Laboratoře OKB a OKM, Operační sály, JIP a Interna

  CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016286

  Hlavním cílem projektu je posílení odolnosti plzeňské nemocnice PRIVAMED a.s. prostřednictvím modernizace a doplnění přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků a techniky návazných pracovišť urgentního příjmu - Radiodiagnostického odd., laboratoří OKB a OKM, operačních sálů, JIP a interny. Pomocí moderních přístrojů a moderního vybavení bude nemocnici umožněno dosáhnout vysoce kvalitní a dostupné zdravotní péče pro své pacienty.

  Mezi dílčí cíle patří:

  - výměna, modernizace a dovybavení oddělení radiodiagnostiky vč. stavebních úprav souvisejících s výměnou přístrojového vybavení

  - dovybavení a modernizace laboratoří OKB a OKM

  - výměna, modernizace a dovybavení dvou operačních sálů

  - výměna, modernizace a dovybavení interny a JIP

  - rekonstrukce zdroje stlačeného medicinského vzduchu a kyslíku

  Projekt "Modernizace a dovybavení návazných pracovišť urgentního příjmu PRIVAMED a.s. - Radiodiagnostické odd., Laboratoře OKB a OKM, Operační sály, JIP a Interna" je  spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.


   

  Pavilon Jednodenní chirurgie

  Pavilon jednodenní chirurgie pacientům nabízí několik odborných ambulancí, 2 operační a 1 zákrokový sál, disponující špičkovým přístrojovým vybavením a moderní klimatizací s laminárním prouděním.

  V pavilonu je k dispozici celkem 16 lůžek na 8 pokojích. Celková podlahová plocha čtyřpodlažního pavilonu je 2 100 m2.

  Na financování výstavby se podařilo získat zčásti dotaci z Evropských fondů  www.europa.eu , zbývající náklady si hradila naše společnost ze svého rozpočtu. 

  Souhlasím se vším