Naše služby

Jsme tu pro vás

Před více než 20 lety převzala Městskou nemocnici v Plzni společnost Privamed a. s. Za tu dobu prošla řadou rekonstrukcí a modernizací, aby sloužila pacientům k co největšímu komfortu při vyšetření, operaci i hospitalizaci. Dnes se u nás pacienti setkávají nejen s moderním, příjemným prostředím, ale především s profesionální péčí vysoce erudovaných lékařů za pomoci nejmodernějších technologií. Vítejte v nemocnici Privamed!

Sídlíme v přírodním prostředí

Sídlíme v malebném přírodním areálu na plzeňském Lochotíně, jehož součástí je rozsáhlý park a les s minerálním pramenem a vzácnými stromy, chráněný jako přírodní rezervace. Vlastní nemocnici tvoří dva šestipodlažní monobloky spojené nadzemní chodbou uvedené do provozu v letech 1983 a 1985 a nový samostatný pavilon uvedený do provozu před třemi roky. Městská nemocnice do Lochotína přesídlila z původního areálu v Sadech 5. května, kde vznikla v roce 1952 jako interní nemocnice pro spádovou oblast města Plzně. Po necelých dvaceti letech provozu však musela být z důvodu havarijní situace okamžitě uzavřena. Léčebna pro dlouhodobě nemocné se stala součástí nemocnice v polovině 80. let, od roku 2009 je doplněna o oddělení DIOP – dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče. V roce 2011 se součástí naší nemocnice stala i lékárna.

Nemocniční péči hradí zdravotní pojišťovny

Od listopadu 1995 nemocnice působí jako nestátní zdravotnické zařízení, které má uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Ačkoli do naší spádové oblasti patří především obyvatelé velké části Plzně, Stříbrska a okolí Konstantinových Lázní, rádi zde uvítáme každého, kdo naši péči vyhledá. Oproti velkým nemocnicím se u nás setkáte s více „rodinným“ prostředím.

Disponujeme moderně vybavenými pokoji a špičkovými lékařskými přístroji. „Jsem nadšený z toho, jak naše nemocnice dnes vypadá. Naše pokoje jsou nadstandardní, vypadají jako hotelové, navíc pacienti mohou v řadě případů chodit domů druhý den po operaci i po poměrně složitých výkonech,“ uvádí prof. Václav Čepelák, který je lékařským ředitelem nemocnice. 

Rychlá a komfortní péče v Pavilonu jednodenní chirurgie a ortopedie

Začátkem roku 2010 byla dokončena výstava nového pavilonu a v květnu uvedena do provozu budova Jednodenní chirurgie a ortopedie. Tím nemocnice získala nové pracoviště vybavené na nejvyšší úrovni se zaměřením na výkony v rámci tzv.  jednodenní chirurgie s krátkou (do 3 dnů) či velmi krátkou (do 24 hodin) hospitalizací. 

 

Technická modernizace nemocnice zasáhla také zejména laboratorní pracoviště a radiodiagnostické oddělení, kde bylo rozšířeno portfolio vyšetření a výkonů o intervenční radiologii. Od listopadu loňského roku toto oddělení jako první v ČR disponuje novým 64řadým přístrojem CT, který patří mezi výkonnostní špičku.

 
Dle ust. § 20d písm. a/ zákona č. 634/1992 Sb. „má spotřebitel podle tohoto zákona právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen "spotřebitelský spor") s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče (dle zákona č. 372/2011 Sb.), včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.“
 

Hospitalizace jako v hotelu

Na nemocničním lůžku v naší nemocnici se pacienti cítí téměř jako v hotelovém pokoji, naše pokoje jsou skutečně nadstandardně vybavené, většina z nich nabízí i příjemný výhled na plzeňské okolí z okna nebo balkonu.  

Nová moderní a pohodlná lůžka

Pokoje byly v nedávné době vybaveny novými, modernějšími postelemi, než na které byli pacienti dosud zvyklí. Na nemocničních odděleních jsou pacientům k dispozici lůžka ELEGANZA SMART od firmy LINET, která mají unikátní bezpečnostní koncept postranic zabraňujících pádu pacienta při spánku či manipulaci s ním. Pacient je stále plnohodnotně chráněn před pádem či jiným úrazem (zaklínění, skřípnutí končetin apod.), zároveň má k němu ošetřující personál snadný přístup. Lůžka jsou elektricky polohovatelná, pacientům se s nimi manipuluje velmi snadno a lépe se jim z nich vstává. Léčebna dlouhodobě nemocných pak disponuje novými lůžky značky NOVOS od stejné firmy, která se jednoduše ovládají a polohují pomocí ručního ovladače, jsou pohodlnější – ložná plocha je 4dílná, jejich výškové nastavení je vysoce variabilní. 

Léčebna dlouhodobě nemocných s jednotkami DIOP a DIP

Léčebna dlouhodobě nemocných funguje v naší nemocnici od roku 1982. Svým rozsahem patří mezi největší v ČR, zabírá celý samostatný pavilon a má k dispozici 200 lůžek. Poskytuje komplexní ošetřovatelskou a léčebnou péči dospělým nemocným bez rozdílu věku. Velkou výhodou je blízkost nemocnice, tudíž výborný dosah vyšetření a spolupráce s lékaři všech nemocničních oddělení. Součástí pavilonu je i oddělení DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče) s kapacitou 10 lůžek, které slouží pacientům v těžkém stavu s poruchami vědomí, a také DIP (dlouhodobá intenzivní péče) pro monitorované pacienty v bezvědomí a s poruchami životních funkcí.  

Souhlasím se vším