Neurologie

Neurologické oddělení

Přednosta oddělení:

prim. MUDr. Petra Gregorová 

tel.: 377 182 331

Vrchní sestra:

Bc. Jana Vojtová

tel.: 377 182 314


lékařský pokoj: 377 182 210


Ministerstvo zdravotnictví České republiky udělilo neurologickému oddělení Nemocnice Privamed a.s.

  • dne 25.9. 2008 akreditaci na 7 let a v roce 2016 ji prodloužilo na dobu dalších 8 let. V souladu s § 13. odst.1 písm. a) zákona 95/2004 Sb. oddělení získává oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu  pro obor specializačního vzdělávaní v neurologii. Počet školících míst: 3
  • dne 4.1. 2022 akreditaci na 5 let. V souladu s § 13. odst.1 písm. a) zákona 95/2004 Sb. oddělení získává  oprávnění k uskutečňování vzdělávání v základním kmeni neurologickém. Počet školících míst: 3
  • dne 17.1. 2022 akreditaci na 5 let. V souladu s § 13. odst.1 písm. a) zákona 95/2004 Sb. oddělení získává  oprávnění k provádění vastního specializovaného výcviku pro specializační obor neurologie. Počet školících míst: 3

Diagnostické možnosti neurologického oddělení se za dobu existence nemocnice rozšířily o možnost provádět elektrofyziologické vyšetření - EEG a EMG. 

V rámci oddělení je i rehabilitační místnost, která je vybavena moderními rehabilitačními pomůckami a přístroji, zajišťujícími vhodnou léčebnou rehabilitaci převážně nemocných s onemocněním pohybového aparátu.  

Na oddělení je stálá lékařská služba po dobu 24 hodin. Neurologické oddělení zajišťuje diagnostiku a léčbu akutních i chronických neurologických onemocnění u nemocných ze spádové oblasti.

Po domluvě je možné přijímat i pacienty mimo danou spádovou oblast.  

V rámci akutní diagnostiky oddělení využívá moderních diagnostických laboratorních i zobrazovacích vyšetření, včetně CT a MR.


 Lůžkové oddělení: 377 182 314      

 

CENÍK NADSTANDARDNÍCH LŮŽEK ke stažení ZDE

 

Souhlasím se vším