JIP

Jednotka intenzivní péče

   

Tel. 377 182 329

Informace je možno podávat od 13,30 do 15,00 hod.


Činnost jednotky se v posledních letech výrazně změnila v souvislosti s intervenční léčbou akutních koronárních syndromů, již umožňuje spolupráce  s kardiologickým oddělením I: interní kliniky FN.  Bylo tak možné zkrátit ošetřovací  dobu i posílit mezioborový charakter jednotky.

10 monitorovaných lůžek

(slouží i pro neurologické oddělení)

  • komplexní monitorování vitálních funkcí, jejichž sledování na společné obrazovce umožňuje od r. 2003 i nová centrála

  • neinvazivní monitorování EKG, TK, dechové frekvence, saturace O2

  • neinvazivní plicní ventilace, ventilační podpora

  • komplexní parenterální výživa periferním i centrálním žilním přístupem

  • komplexní enterální výživa nasogastrickou nebo nasojejunální sondou pomocí enterální pumpy

15 lůžek intermediární (postintenzivní) péče

  • dvoulůžkový nadstandardní pokoj (440,- Kč za osobu a den při obsazení obou lůžek)

  • doléčování nemocných po ukončení intenzivní péče i po kardiologických intervenčních výkonech včetně pohybové rehabilitace a doplňujících diagnostických vyšetření, holterizace EKG  a 24 hodinového monitorování  krevního tlaku

CENÍK NADSTANDARDNÍCH LŮŽEK ke stažení ZDE

 

Souhlasím se vším