Rehabilitace

Rehabilitační oddělení 

Přednosta oddělení:
MUDr. Harriet  Lípa
hlipa@privamed.cz

    

 

 

Vrchní sestra:

Bc.  Iveta Poláčková
 

Vedoucí fyzioterapeutka:

Bc.  Petra Dvořáková


 

Lůžkové oddělení - telefon: 377 182 353

CENÍK NADSTANDARDNÍCH LŮŽEK ke stažení ZDE 


Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo rehabilitačnímu oddělení MN Privamed a. s. dne 3. 1. 2011 akreditaci. V souladu s § 17. odst. 21 písm. a) zákona 95/2004 Sb. oddělení získává oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávaní Rehabilitační a fyzikální medicína.

Platnost akreditace 8 let. Počet školících míst v oboru specializačního vzdělávání: 2.

Rehabilitační oddělení Městské nemocnice PRIVAMED a. s. poskytuje komplexní ústavní a ambulantní rehabilitační péči. V současné době lůžková část disponuje 28 lůžky v třílůžkových pokojích, které jsou všechny vybaveny sociálním zařízením. Celé rehabilitační oddělení je bezbarierové včetně sociálního zařízení. Je vhodné i pro vozíčkáře.

Na lůžkové rehabilitační oddělení jsou přijímáni pacienti vyžadující intenzivní a specializovanou rehabilitaci po úrazech, po ortopedických a neurochirurgických operacích, po akutních cévních mozkových příhodách, s vertebrogenními potížemi, s neurologickými onemocněními. Formou rekondičních pobytů ošetřujeme i pacienty s chronickými onemocněními. Rehabilitační oddělení je schopno poskytnout komplexní péči včetně diagnostiky (CT, MR,rtg USG, kostní denzitometrie atd.), infuzní terapie, aplikace metod myoskeletální medicíny, akupunktury atd. Hospitalizovaným i ambulantním pacientům je sestaven rehabilitační plán cíleně dle jejich individuálních potřeb a možností. Na lůžkovém oddělení je zajištěna stálá lékařská služba po dobu 24 hodin.

Zkušení a kvalifikovaní fyzioterapeuti provádějí rehabilitaci u ambulantních pacientů ve všedních dnech, u lůžkových pacientů též o sobotách a o svátcích. Využívají své teoretické i praktické poznatky nejrůznějších metod, jako jsou např. PNF, Brügger koncept, senzomotorická stimulace, metoda dle McKenzieho,Vojtova metoda, Bobath koncept, Kabatova metoda, metoda Neurac (cvičení v závěsu Redcord), škola zad, metoda dle Mojžíšové aj. Komplexní rehabilitace urychluje proces uzdravení, a tím i návrat pacienta do běžného života. 

Léčebné metody RHC oddělení 

1. Léčebná tělesná výchova  -  při onemocnění pohybového aparátu

                                                   -  při onemocnění periferního a centrálního nervového
                                                      systému
 (včetně poúrazových a pooperačních stavů)

                                                   -  dle Mojžíšové při sterilitě a dysmenorrhoe

                                                   -  cvičení v závěsu Redcord atd.

2.Fyzikální terapi -  mechanoterapie (motodlaha, ultrasonoterapie, lymfodrenáže)

                                  -   termoterapie a kryoterapie

                                  -   hydroterapie (vířivé a perličkové koupele)

                                  -   fototerapie (biolampa, laser)

                                  -   elektroterapie  -  kontaktní (nízkofrekvenční a středofrekvenční
                                                                 proudy
, elektrostimulace)

                                                              -  nekontaktní (magnetoterapie)

3. Protetické poradenství

4. Myoskeletální medicína

5. Ergoterapie 

6. Nadstandardní (placené) služby - akupunktura (celotělová, aurikulární – jehlová, laserová)

                                                               baňkování

                                                               tapovaní

                                                               aplikace plynových injekcí 


Pozn. Všechny výkony jen na doporučení lékaře! Poskytování rehabilitačních procedur za přímé platby klientem je limitováno kapacitou rehabilitačního pracoviště. Bližší informace poskytne lékař nebo vedoucí fyzioterapeut.

Souhlasím se vším