Radiodiagnostické oddělení

RTG, CT, MR, Sono, ENDOSono, Angiografie a intervenční radiologie

kancelář oddělení: 377182323

Přednosta:

Prim. MUDr. Milan Novák

tel: 377182357

e-mail: mnovak@privamed.cz

 
Vrchní radiologický asistent:

Alexandra Janásová

tel.: 377182367

e-mail: ajanasova@privamed.cz

 

 

OBJEDNÁVÁNÍ VYŠETŘENÍ

Klasická RTG vyšetření, skiaskopická vyšetření

Po – Pá
7:00 – 14:00               

377182367

Sonografie

Po – Pá
7:00 – 14:00

377182369

CT vyšetření

Po – Pá
7:00 – 14:00
377182407

MR vyšetření

Po – Pá
7:00 – 14:00
377182420

Centrum mamografického screeningu, mamografie,
sono prsů

Po – Pá
7:00 – 14:00

 

377182414
377182415
377182272                        

Angiografie a intervenční radiologie

Po – Pá
7:00 – 14:00
377182534

Endosono

Po – Pá
7:00 – 14:00

377182272

734573427

 

DIAGNOSTICKÉ METODY

RTG vyšetření

 • rtg skeletu, plic, břicha
 • vyšetření trávicí trubice – jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo
 • vyšetření ledvin – vylučovací urografie, cystoradiografie
 • vyšetření páteřního kanálu – perimyelografie C, Th a L páteře
 • mamografická vyšetření

Výpočetní ( computerová ) tomografie - CT

(žádanka na vyšetření, informovaný souhlas)

 • hlavy, krku, plic a mediastina včetně HRCT, páteře a končetin, břišní dutiny a retroperitonea
 • CT enteroklýza, colonografie a virtuální colonoskopie
 • CT angiografie
 • biopsie, punkce a drenáže ložisek a patologických kolekcí pod CT navigací
 • obstřiky kořenových nervů a faset pod CT navigací
 • aplikace ozonu pod CT navigací ( hrazený nadstandard 1200,- Kč )

Magnetická rezonance – MR

(žádanka na vyšetření, informovaný souhlas)

 • Hlavy, krku, krční, hrudní a bederní páteře, kloubů, pánve
 • břicha ( játra, ledviny, MR enterografie, prostata ) – od r. 2018
 • MR angiografie

Sonografická vyšetření – USG

 • Krku, měkkých částí, prsů, pleury, břicha
 • cévního systému včetně dopplerometrického vyšetření
 • punkce, biopsie a drenáže pod USG navigací

 

ENDOSONOGRAFIE

Tel.: 377182272

vedoucí lékař:

MUDr. Zdeněk Chudáček, PhD.

Provádí endosonografická vyšetření za pomoci speciálních USG sond a endoskopu těch oblastí těla, které nejsou dobře přístupné z jeho povrchu. Součástí vyšetření je i odběr materiálu ( biopsie ) k histologickému vyhodnocení.

 

CENTRUM MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU,
MAMOGRAFIE, SONO PRSŮ

Tel.: 377182414

vedoucí lékař:

MUDr. Marcela Pěchotová

Zabývá se preventivním a diagnostickým vyšetřením prsů mamografií a sonografií, vede screeningovou evidenci vyšetřovaných žen, provádí cílenou biopsii patologických ložisek prsu.

PRIVAMED MAMO CENTRUM

 

ANGIOGRAFIE A INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

Tel.: 377182534

vedoucí lékař:

Prim. MUDr. Milan Novák

vedoucí radiologický asistent:

Jitka Zemanová

 

Prováděné výkony

 • veškerá angiografická vyšetření kromě koronárních tepen
 • endovaskulární výkony zahrnující především intraluminální angioplastiku, implantaci stentů, strentgraftů, event, obliteraci ( embolizaci ) patologického cévního řečiště, endovaskulární lithotripsi
 • pulzní sprejovou trombolýzu periferních cév a bypassů
 • implantace kaválních filtrů
 • implantace žilních portů a PICC katétrů
 • nevaskulární intervence (perkutánní cholangiografie, drenáže žlučových cest, perkutánní nefrostomie)

Pracoviště angiografie a intervenční radiologie je umístěno v přízemí budovy Jednodenní chirurgie a ortopedie. Bylo zřízeno v r. 2010 a úzce spolupracuje s Angiocentrem Plzeň, cévní chirurgií Mulačovy nemocnice a dalšími pracovišti i mimo Plzeň.

 

PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ RDG ODDĚLENÍ

 • RTG přístroj Axiom Aristos MX s přímou digitalizací obrazu
 • Luminos – skiaskopicko – skiagrafický komplet s přímou digitalizací obrazu
 • Polymobil plus – pojízdný rtg přístroj
 • Axiom Artis Zee – angiografický komplet
 • CT přístroj Somatom Perspective – s multidetektorovou technikou 64 řad
 • MR Magnetom C! – otevřený přístroj magnetické rezonance 0,35 T
 • MR Magnetom Amira – přístroj magnetické rezonance 1,5 T ( od r. 2018 )
 • Mammomat Inspiration – nový mamografický přístroj se sníženou dávkou záření
 • USG Toshiba Xario 100 – sonografický přístroj
 • USG Hitachi HI Vision Ascendus – sonografický přístroj
 • USG Hitachi HI S - sonografický přístroj

 

RDG oddělení včetně Centra mamografického screeningu je umístěno v přízemí budovy nemocnice, v roce 2017 prochází celkovou rekonstrukcí. V roce 2010 byl analogový systém zobrazování nahrazen plně digitálním se zřízením PACS. Význam této změny spočívá v rychlé dostupnosti obrazové dokumentace, zvýšení její kvality a snížení dávky záření pro pořízení snímku.

Souhlasím se vším