Klinická mikrobiologie

Oddělení klinické mikrobiologie

Primář:

MUDr. Simona Bláhová

tel. 377 182 345 

sblahova@privamed.cz 

 

Lékaři oddělení:

MUDr. Lucie Kilbergerová

tel. 377 182 208

lkilbergerova@privamed.cz

Vedoucí laborantka

Zuzana Krocová

laboratoř: tel. 377 182 308

zkrocova@privamed.cz

 

 

MUDr. Veronika Rokytová 

tel. 377 182 270

vrokytova@privamed.cz

 


Zdravotnická laboratoř č. 8047 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO 15189

Osvědčení o akreditaci

Laboratorní příručka

Žádanka ke stažení


Oddělení  zajišťuje  komplexní diagnostiku velké většiny lékařsky významných bakterií na základě mikroskopického, aerobního a anaerobního kultivačního vyšetření se stanovením citlivosti na ATB a chemoterapeutika. Do spektra činnosti jsou zařazena i vybraná sérologická a virologická vyšetření. Součástí oddělení je laboratoř PCR diagnostiky. Při oddělení je zřízeno antibiotické středisko.

 


Oddělení bakteriologie

 • aerobní i anaerobní kultivace biologického materiálu na speciálních kultivačních půdách
 • semikvantitativní vyšetření moče
 • rychlá detekce a kultivace patogenních agens z hemokultur v automatizovaném systému
 • kompletní vyšetření mikrobiálního obrazu poševního MOP, průkaz Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum včetně stanovení citlivosti
 • na všechna patogenní agens provádíme stanovení testu citlivosti na ATB kvalitativně i kvantitativně (MIC)
 • rychlý průkaz antigenů adenovirů, rotavirů a norovirů
 • přímý průkaz Chlamydia trachomatis 
 • rychlý průkaz antigenu Cl.difficile, toxinu A a B
 • rychlý průkaz antigenu Streptococcus pneumoniae a Legionella pneumophila
 • rychlý průkaz antigenu Helicobacter pylori

Antibiotické středisko

 • konzultační činnost v oblasti racionální  ATB terapie

Oddělení infekční serologie - průkaz protilátek (ELISA) proti:

 • respiračním virům
 • Borrelia burgdorferi
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia trachomatis
 • Bordetella pertussis
 • HSV, CMV, EBV, VZV
 • HIV 1,2
 • Toxoplasma gondii
 • Treponema pallidum

Souhlasím se vším