Centrum MAMOGRAFICKÉHO screeningu

Privamed MAMO Centrum

Vážené pacientky rádi vás přivítáme na zmodernizovaném pracovišti RDG oddělení nemocnice

Privamed MAMO centrum

v Plzni, Kotíkovská ul. 17, které zahájí provoz již od října letošního roku, objednat se můžete již dnes!

Objednávky:

Osobně

na recepci pracoviště
 
ON-LINE objednejte se přímo
na našich stránkách

telefonicky

telefon: 377 182 414 nebo 415
bezplatná linka: 800 023 080

 

Informace k vyšetření:

Nárok na preventivní hrazenou screeningovou mamografii má každá žena ve věku od 45 let.

Interval mezi vyšetřeními musí být delší než 2 roky a jeden den. Pro objednání vyšetření je proto nezbytně nutné znát datum posledního screeningového vyšetření.

Na vyšetření je nutná žádanka od gynekologa či praktického lékaře.

Naše nově akreditované centrum je vybaveno nejmodernějším mamografem, který užívá výrazně nízké dávky a umožňuje i hodnocení mladé žlázy. Na radiodiagnostickém pracovišti již více jak rok vyšetřujeme pomocí špičkového ultrasonografického přístroje se sondami s vysokým rozlišením.

Centrum má těsnou návaznost na další specializovaná pracoviště, např. na poradnu pro nemoci prsní žlázy v naší nemocnici (MUDr. Černá), na prsní poradnu na chirurgické oddělení Mulačovy nemocnice (MUDr. Štíchová), na Bioptickou laboratoř Mikulášské náměstí apod.

Vyhraďte si prosím pro návštěvu na našem pracovišti čas. Vyšetření se skládá ze sepsání dotazníku k mamografickému screeningu, podepsání informovaného souhlasu s vyšetřením, samotného zhotovení mamografie, popisu snímku, seznámení pacientky s předběžným výsledkem a navržením případného dalšího vyšetření (ultrazvuk či další projekce mohou být provedeny týž den).

Vašemu lékaři, který Vám vystavil žádanku, odešleme poštou, případně i elektronicky, definitivní výsledek, který se může v ojedinělých případech lišit. Proto se ještě u Vašeho lékaře telefonicky informujte, zda je vše opravdu v pořádku.

Dokumenty ke stažení:

Kde nás najdete:

Centrum mamografického screeningu najdete  
v přízemí budovy Nemocnice PRIVAMED a.s.

Kotíkovská 17,19
323 00 Plzeň

Vedoucí lékařka pracoviště: MUDr. Marcela Pěchotová