Neurologie

Neurologické oddělení

Přednosta

prim. MUDr. Petra Gregorová 

tel.:377 182 331

Vrchní sestra:

Bc. Jana Vyoralová

tel.: 377 182 314


lékařský pokoj: 377 182 327


Ministerstvo zdravotnictví České republiky udělilo neurologickému oddělení  MN Privamed a.s. dne 25.9. 2008  akreditaci. V souladu s § 13. odst.1 písm. a) zákona 95/2004 Sb. oddělení získává  oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu  pro obor specializačního vzdělávaní v neurologii. 

Platnost akreditace 7 let. 

Počet školících míst v oboru specializačního vzdělávání : 2


Diagnostické možnosti neurologického oddělení se za dobu existence nemocnice rozšířily o možnost provádět elektromyografické vyšetření, když byl v roce 1997 zakoupen EMG přístroj.  V roce 1999 byl stávající elektroencefalograf nahrazen novým počítačovým EEG přístrojem, schopným provádět složitější a důkladnější analýzy mozkové aktivity.
V rámci oddělení je i rehabilitační místnost, která je vybavena moderními rehabilitačními pomůckami a přístroji, zajišťujícími vhodnou léčebnou rehabilitaci převážně nemocných s onemocněním pohybového aparátu.    

Na oddělení je stálá lékařská služba po dobu 24 hodin. Neurologické oddělení zajišťuje diagnostiku a léčbu akutních i chronických neurologických onemocnění u nemocných ze spádové oblasti. Po domluvě je možné přijímat i pacienty mimo danou spádovou oblast.    

V rámci akutní diagnostiky oddělení využívá moderních diagnostických laboratorních i zobrazovacích vyšetření, včetně CT a MR.


Lůžkové oddělení: 377182314      

CENÍK NA NADSTANDARDNÍCH LŮŽEK

 

Lůžko a den -

jednolůžkový pokoj

   490,- Kč

Lůžko a den -

dvoulůžkový pokoj

   350,- Kč

Lůžko a den -

dvoulůžkový pokoj při pacientem vyžádaném obsazení jen jednoho lůžka

 

    700,- Kč

Ubytování rodinného příslušníka:

Lůžko a den - 500,- Kč

 

Cena obsahuje nadstandardní ubytování s  telefonem, televizí, ledničkou a standardní lékařskou, sesterskou a ošetřovatelskou péči. V ceně je též plná penze ve smyslu příslušné diety, v případě dietetického neomezení výběr hlavních jídel  (snídaně, oběd a večeře) ze tří možností – osobní návštěva dietní sestry. 

Telefonní spojení:

  • v rámci budov MN  = zdarma

  • meziměstsky = placené  na  základě vyúčtování telefonních hovorů

  • mezistátně je nutné objednat na 358 = placené na základě vyúčtování telefonních hovorů 

Individuální možnost objednávky sekretářských prací včetně faxu (jen se souhlasem ošetřujícího lékaře) - hodinová sazba  110,- Kč + eventuální dané náklady na fax