Neurologie

Neurologické oddělení

Přednosta oddělení:

prim. MUDr. Petra Gregorová 

tel.: 377 182 331

Vrchní sestra:

Bc. Libuše Hořánková

tel.: 377 182 314


lékařský pokoj: 377 182 210


Ministerstvo zdravotnictví České republiky udělilo neurologickému oddělení Nemocnici Privamed a.s. dne 25.9. 2008 akreditaci na 7 let a v roce 2016 ji prodloužilo na dobu dalších 8 let. V souladu s § 13. odst.1 písm. a) zákona 95/2004 Sb. oddělení získává  oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu  pro obor specializačního vzdělávaní v neurologii. 

Počet školících míst v oboru specializačního vzdělávání: 3


Diagnostické možnosti neurologického oddělení se za dobu existence nemocnice rozšířily o možnost provádět elektrofyziologické vyšetření - EEG a EMG. 

V rámci oddělení je i rehabilitační místnost, která je vybavena moderními rehabilitačními pomůckami a přístroji, zajišťujícími vhodnou léčebnou rehabilitaci převážně nemocných s onemocněním pohybového aparátu.  

Na oddělení je stálá lékařská služba po dobu 24 hodin. Neurologické oddělení zajišťuje diagnostiku a léčbu akutních i chronických neurologických onemocnění u nemocných ze spádové oblasti.

Po domluvě je možné přijímat i pacienty mimo danou spádovou oblast.  

V rámci akutní diagnostiky oddělení využívá moderních diagnostických laboratorních i zobrazovacích vyšetření, včetně CT a MR.


 Lůžkové oddělení: 377 182 314      

CENÍK NADSTANDARDNÍCH LŮŽEK 

Lůžko a den -

jednolůžkový pokoj

   490,- Kč

Lůžko a den -

dvoulůžkový pokoj

   350,- Kč

Lůžko a den -

dvoulůžkový pokoj při pacientem vyžádaném obsazení jen jednoho lůžka

 

    700,- Kč

Ubytování rodinného příslušníka:

Lůžko a den - 500,- Kč

 

Cena obsahuje nadstandardní ubytování s  telefonem, televizí, ledničkou a standardní lékařskou, sesterskou a ošetřovatelskou péči. V ceně je též plná penze ve smyslu příslušné diety. V případě, že pacient nemá dietetické omezení, je výběr hlavních jídel (snídaně, oběd a večeře) ze tří možností – osobní návštěva dietní sestry. 

Telefonní spojení:

  • v rámci budov MN  = zdarma

  • meziměstsky = placené  na  základě vyúčtování telefonních hovorů

  • mezistátně je nutné objednat na 358 = placené na základě vyúčtování telefonních hovorů 

Individuální možnost objednávky sekretářských prací včetně faxu (jen se souhlasem ošetřujícího lékaře) - hodinová sazba 110,- Kč + eventuální dané náklady na fax.