Více informací

Aktuální dění na našem oddělení Centra návazné péče můžete sledovat i zde:

Duchovní služby nemocným
Městská nemocnice PRIVAMED a.s. a pastorační služba Biskupství plzeňského nabízí hospitalizovaným pacientům prostřednictvím pastoračních pracovníků tyto duchovní služby:

  • Rozhovor s knězem či pastorační asistentkou (povzbuzení, útěchu, naslouchání, prostor pro vyřčení prožívaných pocitů, obav a starostí)
  • Možnost přijetí svátostí (svátost smíření, eucharistie a pomazání nemocným)
  • Účast na Mši svaté v nemocnici – každé úterý ve 14 hodin v 6. patře budovy CNP v nemocniční kapli sv. Anežky České

O duchovní službu lze požádat nonstop na tel. 777 167 004. Duchovní služby nemocným jsou poskytovány ZDARMA.

Nemocniční kaple
Od března mohou pacienti využívat i nemocniční kaple Sv. Anežky české umístěné přímo na odd. CNP v 6. patře.

Rekonstrukce pokojů
V rámci zvýšení komfortu pro naše pacienty proběhla v budově CNP rekonstrukce spočívající v posunutí lodžiových stěn a modernizaci sociál. zařízení. Tím došlo k významnému rozšíření pokojů o tento prostor.  

Ergoterapie

Pravidelně jednou týdně se pacienti věnují ergoterapii.

Mikuláš a čert
Každý rok probíhá na všech patrech CNP i Mikulášská nadílka

Vánoce
V předvánočním čase pacienti mají možnost účastnit se mše svaté v nemocniční kapli, na Štědrý den probíhá pak zpívání koled i přímo na pokojích.