Semináře

  Nemocnice PRIVAMED a.s., pořádá pravidelná odborná setkání pro lékaře i pro střední zdravotnické pracovníky.

  Semináře pro lékařskou veřejnost

  Od roku 1996 pořádáme pravidelná odborná a společenská setkání pro lékaře v praxi s přednostním zaměřením na ambulantní specialisty v interních oborech a praktické lékaře z města Plzně a okolních okresů. Na těchto setkáních jsou přednášena a diskutována vybraná témata z různých oborů medicíny za účasti předních českých odborníků.

  Účastníci semináře dostávají Osvědčení o účasti. Semináře jsou evidovány Českou lékařskou komorou včetně bodového ohodnocení (každá přednáška je ohodnocena 2 kredity). 

  Od roku 2015 téměř vždy v Moving Station, Koperníkova 56 - Jižní předměstí v Plzni!

  Odborné semináře pro vás v mezičase připravuje i další nemocnice v síti zdravotnických zařízení skupiny PRIVAMED - Mulačova nemocnice, přehled jejich seminářů najdete ZDE.                                                                                                                                                                        

  ROK 2021

  Aktuálně pro vás připravujeme:  

              6-10-2021             Večer Nemocnice PRIVAMED - místo konání Šafránkův pavilon, Plzeň      

                                            Pozvánka a program

                                            
  Zarezervujte si termín již nyní. Vzhledem k omezené kapacitě bude potvrzení účasti opět nutné na e-mail jkozelkova@privamed.cz nebo tel. 377 182 348 !  

  Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účast lékařů na akci bude ohodnocena přidělením 2 kreditních bodů v rámci vydaného Osvědčeni o účasti.
  Pro udělení kreditů je nově nutné znát své evidenční číslo lékaře a potvrdit jím svou účast na prezenční listině – číslo lze dohledat i na webu ČLK.

  Archív:


   

  ROK 2020

  146.    19-11-2020        10 let výročí Centra Jednodenní chirurgie a ortopedie
                                       25 let Nemocnice PRIVAMED
  - místo konání Hotel Panorama, Plzeň
  Bohužel, vzhledem k přetrvávajícím restrikcím a nařízením v nouzovém stavu jsme byli nuceni termín tohoto semináře zrušit.     

  145.    02-09-2020        Protizánětlivá terapie (analgetické ozáření)    
              Přednášející:     MUDr. Pavel Tůma - Radioterapie, Poliklinika Plzeň Doubravka
                                            MUDr. Petra Čechurová - Radiodiagnostické oddělení Nemocnice PRIVAMED

  Videozáznam přednášky ke shlédnutí ZDE, materiál z přednášky (indikace nenádorové terapie) ke stažení ZDE.

                                            Epidemiologické aktuality anebo co nám ukázal nový koronavirus
              Přednášející:     doc. MUDr. Rastislav Maďar PhD., MBA, FRCPS

                                            Pozvánka a program

  144.    16-01-2020        Využití fytofarmak při prevenci a terapii kognitivních poruch
                                            PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D., Farmaceutická fakulta Veterinární
                                            a farmaceutické univerzity Brno  

                                            Pozvánka a program          

  ROK 2019

  143.    11-04-2019         Bolesti zad
                                            1. Pohled neurologa
                                           
  MUDr. Markéta Pospíšilová, Neurologie Nemocnice PRIVAMED

                                            2. Pohled algeziologa
                                           
  prim. MUDr. Štěpán Bejvančický, ARO FN Plzeň)

                                            3. Pohled fyzioterapeuta/ formou posterů
                                        
      Bc. Radka Barboříková, Hana Handlová DiS., Nemocnice PRIVAMED

                                            Pozvánka a program

  142.    24-01-2019         Aktuální stav možností léčby dyslipidémií
                                            Doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.                                    

                            Vhodný pacient k léčbě PCSK9 inhibitory
                                            Prof. MUDr. Hana Rosolová, Dr.Sc.

                            Praktické poznatky z léčby PCSK9 inhibitory
                                            MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D.

                                            Pozvánka a program


  ROK 2018

  141.       26-04-2018       Fytofarmaka a jejich možnosti; Herpes zooster: klinické obrazy, terapie, komplikace;
                                             Postherpetická neuralgie: definice, neuropatická bolest, terapie
                
                 Přednášející:    Pharm.DR. MVDr. Vilma Vránová,  MUDr. Kateřina Brabcová,
                                              prim. MUDr. Petra Gregorová    

                                              Pozvánka a program


  ROK 2017

  140.       20-04-2017        Vitamín D - proč, kdy a jak?
                
                 Přednášející:    MUDr. Richard Pikner, Ph.D. 

                                              Pozvánka a program


  ROK 2016 

  139.       10-11-2016        Antikoagulační léčba u akutní žilní tromboembolické příhody a v sekundární
                                              prevenci - nové možnosti, současná doporučení
                
                 Přednášející:    Doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.

                                              Pozvánka a program

  138.       13-10-2016        Aktuální globální zdravotní rizika, cestovní medicína, nemoci u migrantů
                
                 Přednášející:    Doc. MUDr. Rastislav Maďar Ph.D.

                                              Pozvánka a program

  137.       31-3-2016          Novinky a nové trendy v léčbě diabetu 2. typu
                
                 Přednášející:     Prof. Zdeněk Rušavý PH.D.

                                              Pozvánka a program


  ROK 2015

  136.        26-11-2015        Nové možnosti v léčbě NOACs
                                              (nová perorální antikoagulancia)

                 Přednášející:     MUDr. Romana Tylová

                                               Pozvánka a program 


  ROK 2014

  135.        9-10-2014          Radiodiagnostika a intervenční radiologie

                 Přednášející:     MUDr. Kateřina Hrůzová

                                               MUDr. Petra Čechurová

                                               MUDr. Milan Novák

                                               Pozvánka a program


   

  134.        22-5-2014        Nová perorální antikoagulancia v současných indikacích

                 Přednášející:    MUDr. Andrej Bajo 

                                              Pozvánka a program 


  ROK 2013

  133.        28-11-2013          Choroby žil: novinky ze světového flebologického kongresu UIP

                 Přednášející:        MUDr. Karel Roztočil, CSc., předseda České angiologické společnosti

                                                 IKEM Praha                                           

                                                 Pozvánka a program


  132.        18-04-2013          Péče o CMP v iktovém centru

                                                 – od rekanalizace k sekundární prevenci

                 Přednášející:          Prim. MUDr. Aleš Tomek
                                                 Neurologická klinika FN Motol

                                                 Pozvánka a program

  131.

  07-02-2013

  evidence ČLK: 2

  1. DPP4 inhibitory a jejich využití

  v ordinaci odborného lékaře

   

  2. Inzulinoterapie v ordinaci praktického lékaře

   

  Přednášející:

  Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

  VFN Praha III. interní klinika

  130.

  17-01-2013

  evidence ČLK: 2

  Současné možnosti v diagnostice a léčbě syndromu plicní hypertenze

   

  Přednášející:

  MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

  ROK 2012

  129.

  08-11-2012

  evidence ČLK: 2

  Sekundární hypertenze, jak na ni?
   

  Přednášející:

  MUDr. Jitka Seidlerová, PhD., II. Interní klinika LF a FN Plzeň
  128.

  18-10-2012

  evidence ČLK: 2

  1. DIAGNOSTIKA ALZHEIMEROVY NEMOCI - teorie a praxe

   

  2. MOŽNOSTI PREVENCE A LÉČBY ROZVINUTÉ DEMENCE

   

  Přednášející:

  1. MUDr. Vanda Franková, Psychiatrická léčebna Dobřany

   

  2. Doc. MUDr. Jakub Hort, PhD., Neurologická klinika 2. LF UK

  a FN Motol, Praha, Mezinárodní centrum klinického výzkumu,

  Nemocnice u Sv. Anny v Brně, Brno

  127.

  24-05-2012

  evidence ČLK: 2

  OSTEOPORÓZA a antiresorbční (antikatabolická, antiremodelační) léčba

   

  Přednášející:

  MUDr. Jan Rosa, MEDISCAN s.r.o., Praha
  125.

  19-01-2012

  evidence ČLK: 2

  "Je spánek vlastností nervové tkáně?" Fylogeneze spánku

    Přednášející:

  Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., Psychiatrické centrum Praha a 3. LF Univerzity Karlovy v Praze

   

  Vzdělávání pro střední zdravotnické pracovníky 

  2013

  11.3.2013

  Škola zad. Jak na to, aby nás záda nebolela

   

  13:30 - 19:00 v přednáškovém sále MN PRIVAMED a. s.

  Pozvánka - program (Seminář je již obsazen.) 

  18.3.2013

  Škola zad. Jak na to, aby nás záda nebolela

   

  13:30 - 19:00 v přednáškovém sále MN PRIVAMED a. s.

  Pozvánka - program

   

  2012

  30.10.2012

  Zavedení programu jednodenní chirurgie do praxe v Městské nemocnici Privamed II

   

  13:30 - 18:55 v přednáškovém sále MN PRIVAMED a. s.

  Pozvánka - program

   

  28. 2. 2012

  Doplňující diagnostická vyšetření a léčebná opatření při vertigózních stavech na podkladě vertebrogenních a ischemických chorob

   

  13:30 - 19:30 v přednáškovém sále MN PRIVAMED a. s.

  Pozvánka - program