Angiografie a intervenční radiologie

Angiografie a intervenční radiologie

Přednosta:
prim. MUDr. Milan Novák
tel.: 377 182 357, 534              e-mail: mnovak@privamed.cz

  Vedoucí radiologický asistent:
  Jitka Zemanová
  tel.: 377 182 534
  e-mail: jzemanova@privamed.cz                                                      

Pracoviště angiografie a intervenční radiologie je vybaveno špičkovým přístrojem Siemens Artis Zee, který umožňuje vyšetření tepenného i žilního systému, díky kterému je možné provádět léčebné výkony především na tepnách, ale i na celém žilním systému. Jedná se o endovaskulární dilatace zúžených úseků a rekanalizace uzávěrů tepen, embolizace patologických vaskularizací. Z nevaskulárních výkonů pak především drenáže žlučových cest a perkutánní nefrostomie,drenáže preformovaných a patologických dutin. Dále pracoviště disponuje ultrazvukovým přístrojem Toshiba Xario 100.

Oddělení je umístěno v přízemí pavilonu Jednodenní chirurgie a ortopedie.

Prováděné výkony  

Diagnostické výkony tepenného a žilního systému všech oblastí kromě koronárních tepen

V případě vhodného nálezu při vyšetření je intervenční endovaskulární výkon proveden bezprostředně.  

Skladba endovaskulárních výkonů na tepenném systému

Provádíme perkutánní transluminální angioplastiku (PTA)
a implantaci stentů do tepen postižených obliteračním onemocněním:  

• tepny odstupující z oblouku aorty – tr. brachiocephalicus, a. carotis externa, a. carotis interna, a. subclavia, a.vertebralis, tepny horní končetiny

• viscerální tepny

• renální tepny

• břišní aorty

• pánevní tepny

• stehenní a podkolenní tepny

• bércové tepny

• dialyzační arteriovenózní fistule

• embolizace AV malformací, event. Patologických ložisek

• pulzní sprejová trombolýza periferních tepen a bypassů  

Výkony na centrálních žilách a žilách horní a dolní končetiny

• implantace kaválních filtrů

• PTA centrálních žil

• trombolýza periferních žil

• implantace i. v. portů, PICC katétrů  

Skladba nevaskulárních intervenčních výkonů

• PTC – perkutánní transhepatální cholangiografie

• PTD – perkutánní transhepatální zevně-vnitřní drenáž žlučových cest

• punkční nefrotomie


Objednání vyšetření Po–Pá 7:00–14:00 na tel.: 377 182 534