Interna

Přednosta oddělení:
prim. MUDr.
Egert Antonín
tel.: 377 182 322

 

 


tel. 377 182 348
(sekretariát interního odd.)

Vrchní sestra:
Bc. Jana Vyoralová, MBA
tel.: 377 182 324

 

                        


interní oddělení A

1. patro nemocnice

lékařský pokoj: 377 182 211

pracovna sester: 377 182 313

Informace je možno podávat od 13,30 do 15,00 hod.

interní oddělení B

3. patro nemocnice

lékařský pokoj: 377 182 212

pracovna sester:377 182 312

 


 

Interní oddělení prošlo v uplynulých deseti letech výrazným vývojem, který byl umožněn rozvojem společných vyšetřovacích složek a ambulantní diagnostiky. Bylo tak možné snížit počet standardních lůžek při zachování lůžek intenzivní péče i mírném navýšení lůžek péče nadstandardní. Byla otevřena všeobecná interní ordinace, rozšířena kapacita ordinace gastroenterologické a diabetologické, nově uvedeny do provozu specializované ordinace pro léčbu obezity a poruch kostního metabolismu. Posledně jmenovaná  je vybavena již druhým rentgenovým denzitometrem s vysokou kapacitou a možností celotělového měření.

 

Centrální příjmová ambulance:

tel. 377 182 364, 377 182 354

staniční sestra Bc. Edita Potěšilová

► zajišťuje přijímání nemocných v nepřetržitém provozu

► stálá služba internisty a neurologa

► slouží i pro přijímání nemocných na oddělení neurologické a rehabilitační i do LDN

 

CENÍK NADSTANDARDNÍCH LŮŽEK 

Lůžko a den -

jednolůžkový pokoj

   490,- Kč

Lůžko a den -

dvoulůžkový pokoj

   350,- Kč

Lůžko a den -

dvoulůžkový pokoj při pacientem vyžádaném obsazení jen jednoho lůžka

 

    700,- Kč

 

Ubytování rodinného příslušníka: lůžko a den = 500,- Kč

 

Cena obsahuje nadstandardní ubytování s  telefonem, televizí, ledničkou a standardní lékařskou, sesterskou a ošetřovatelskou péči. V ceně je též plná penze ve smyslu příslušné diety, v případě dietetického neomezení výběr hlavních jídel  (snídaně, oběd a večeře) ze tří možností – osobní návštěva dietní sestry. 

 

Telefonní spojení:

  • v rámci budov MN  = zdarma

  • meziměstsky = placené  na  základě vyúčtování telefonních hovorů

  • mezistátně je nutné objednat na 358 = placené na základě vyúčtování telefonních hovorů 

Individuální možnost objednávky sekretářských prací včetně faxu (jen se souhlasem ošetřujícího lékaře) - hodinová sazba  110,- Kč + eventuální dané náklady na fax