O nás

  Již více než 20 let jsme tady pro vaše zdraví

  Nemocnice PRIVAMED v Plzni sídlící v Kotíkovské ulici je nejstarším členem skupiny PRIVAMED.

  Před více jak 20 lety byla společností PRIVAMED a.s. zprivatizována a od 15. listopadu 1995 působí jako nestátní zdravotnické zařízení. Za dvacet let se nemocnice proměnila v moderní zdravotnické zařízení s řadou špičkově vybavených oddělení. K největší chloubě nemocnice rozhodně patří Centrum jednodenní chirurgie a ortopedie, které je pro své skvělé výsledky vyhledáváno pacienty nejen z Plzně a Plzeňského kraje, ale i celé republiky.
  Dříve Městská nemocnice nyní již Nemocnice PRIVAMED, pro kterou se v rámci Plzně vžilo jednoduché označení „PRIVAMED“, sídlí na plzeňském Severním předměstí v rámci areálu Lochotínského parku, který míval v dřívějších dobách mnohem větší rozlohu, než je tomu dnes. Krásnou vzpomínkou na tuto dobu je altánek Kopeckého pramene a řada vzácných chráněných stromů přímo v areálu nemocnice. Příznačné je, že nemocnice stojí přesně v místech, kde měly podle plánů tehdejšího plzeňského purkmistra Martina Kopeckého fungovat vyhlášené plzeňské lázně. Ty se nakonec zrealizovat nepodařilo, ale péče o nemocné v místě zůstala. Nemocnice tak vznikla v příjemném areálu lesoparku v roce 1982. Nahradila tak původní Městskou nemocnici, která stála v dnešních sadech 5. května. Zde nemocnice vznikla již v roce 1832 přestavbou někdejšího Panského mlýna známým architektem Hanušem Zápalem. Pro svůj nevyhovující stav však byla zrušena a přestěhována do nově vybudovaného areálu v Kotíkovské ulici. Budova bývalé Městské nemocnice v sadech 5. května pak chátrala, až byla v roce 1992 zdemolována a na jejím místě vyrostl moderní hotel.
  Areál nemocnice dnes tvoří pavilon Jednodenní chirurgie a dva šestipodlažní monobloky spojené nadzemní chodbou, které byly uvedeny do provozu v letech 1983 a 1985. Kolem nemocnice se rozkládá rozsáhlý park a les s pramenem a vzácnými stromy, chráněný jako přírodní rezervace.
  Za více jak dvacet let vlastnictví společností PRIVAMED a.s. prošla Nemocnice PRIVAMED viditelným vývojem. Průběžně se zde investovalo např. do moderního přístrojového diagnostického vybavení typu MR, CT, RTG, angiograf, kostní denzitometr, mamograf apod. Finanční prostředky putovaly i do nových technologií a vybavení kuchyně. Mezi nejvýznamnější investice patří bezesporu i nově postavený moderní pavilon Centra jednodenní chirurgie a ortopedie otevřený v roce 2010. Vybudovala se zde nová lékárna. Investovalo se také do energetických úspor, jako jsou nové výměníkové stanice, zateplení fasád, termoregulace apod. Změny jsou zde vidět na každém kroku. Viditelných oprav a modernizace se dočkala nejen zvenku i budova Centra návazné péče, a to v roce 2014–15, kde díky posunutí lodžiových stěn, obnovy zařízení pokojů a hygienického zázemí došlo k výraznému zvýšení komfortu pacientů. Zajímavou zmínkou je i adaptace nemocničních prostor v interiéru budovy CNP a tím vznik v Plzni úplně první nemocniční kaple sv. Anežky České v roce 2015. Modernizací prošly také prostory centrálního příjmu a postupně i nemocniční chodby a ambulance. I pravidelnou úpravou a správou přilehlé zeleně a parku tak PRIVAMED neustále vytváří příjemné prostředí menší nemocnice rodinného typu.  


  Naše zdravotnická péče

  Nemocnice PRIVAMED má – stejně jako státní zdravotnická zařízení - dlouhodobou smlouvu pro akutní i následnou péči s všeobecnou zdravotní pojišťovnou i s oborovými zdravotními pojišťovnami. Lůžková oddělení nemocnice zajišťují neodkladnou interní a neurologickou péči pro nemocné z městských obvodů Plzně 1, 2 a části 3, pro nemocné s mozkovými cévními příhodami i z obvodu Plzně 4, ze stříbrské části bývalého okresu Tachov, individuálně i pro interní a neurologické nemocné s trvalým bydlištěm mimo tuto spádovou oblast. Rehabilitační oddělení Nemocnice PRIVAMED přijímá k hospitalizaci po předchozím objednání nemocné z celého plzeňského regionu, zpravidla z lůžkových oddělení akutní péče. Předchozí objednání je nezbytné i pro přijetí nemocných do léčebny pro dlouhodobě nemocné, která  zajišťuje následnou  nemocniční péči i péči pro nemocné doporučené praktickým lékařem.  Nemocnice má vlastní stravovací provoz. Oddělení společných vyšetřovacích složek a ambulantní pracoviště nemocnice poskytují své služby zdravotnickým zařízením a nemocným bez omezení územním spádem. Patří k nim radiodiagnostické oddělení, odděleni klinické biochemie a hematologie, oddělení klinické imunologie a alergologie, mikrobiologické oddělení, mamocentrum i ambulantní pracoviště a ordinace interního, neurologického a rehabilitačního oddělení i ordinace praktického lékaře.


  Kopeckého pramen v areálu nemocnice

  Součástí pozemku naší nemocnice je i přírodní památka Kopeckého pramen. Pramen získal svůj název podle purkmistra Martina Kopeckého, který stál v čele Plzně v 30. - 40. letech 19. století a jenž měl velké zásluhy na jejím rozvoji. Jeho přáním tehdy bylo vytvořit z Plzně lázeňské město, většina pramenů však časem zanikla a na jeho plány nedošlo. V dnešní době ale můžeme mluvit o známém pravidlu genius loci – u jediného zachovalého pramene v Lochotíně vyrostlo moderní zdravotnické zařízení. Minerální pramen, který byl z podnětu Kopeckého podchycen, byl v minulosti využíván jako léčivá voda pro pitné kúry, zčásti byla voda vedena potru­bím do nově zřízené budovy lázní (Lochotínský pavilon) a vyu­žívána pro vanové koupele. Nad pramenem bývala kolonáda zvaná templ.