JIP

Jednotka intenzivní péče

   

Tel. 377 182 329

Informace je možno podávat od 13,30 do 15,00 hod.


Činnost jednotky se v posledních letech výrazně změnila v souvislosti s intervenční léčbou akutních koronárních syndromů, již umožňuje spolupráce  s kardiologickým oddělením I: interní kliniky FN.  Bylo tak možné zkrátit ošetřovací  dobu i posílit mezioborový charakter jednotky.

10 monitorovaných lůžek

(slouží i pro neurologické oddělení)

 • komplexní monitorování vitálních funkcí, jejichž sledování na společné obrazovce umožňuje od r. 2003 i nová centrála

 • neinvazivní monitorování EKG, TK, dechové frekvence, saturace O2

 • neinvazivní plicní ventilace, ventilační podpora

 • komplexní parenterální výživa periferním i centrálním žilním přístupem

 • komplexní enterální výživa nasogastrickou nebo nasojejunální sondou pomocí enterální pumpy

15 lůžek intermediární (postintenzivní) péče

 • dvoulůžkový nadstandardní pokoj (440,- Kč za osobu a den při obsazení obou lůžek)

 • doléčování nemocných po ukončení intenzivní péče i po kardiologických intervenčních výkonech včetně pohybové rehabilitace a doplňujících diagnostických vyšetření, holterizace EKG  a 24 hodinového monitorování  krevního tlaku

CENÍK NA NADSTANDARDNÍCH LŮŽEK 

Lůžko a den -

jednolůžkový pokoj

   1000,- Kč

Lůžko a den -

dvoulůžkový pokoj

   350,- Kč

Lůžko a den -

dvoulůžkový pokoj při pacientem vyžádaném obsazení jen jednoho lůžka

 

    700,- Kč

Ubytování rodinného příslušníka:

Lůžko a den - 500,- Kč

 

Cena obsahuje nadstandardní ubytování s  telefonem, televizí, ledničkou a standardní lékařskou, sesterskou a ošetřovatelskou péči. V ceně je též plná penze ve smyslu příslušné diety, v případě dietetického neomezení výběr hlavních jídel  (snídaně, oběd a večeře) ze tří možností – osobní návštěva dietní sestry. 

Telefonní spojení:

 • v rámci budov MN  = zdarma

 • meziměstsky = placené  na  základě vyúčtování telefonních hovorů

 • mezistátně je nutné objednat na 358 = placené na základě vyúčtování telefonních hovorů

   

Individuální možnost objednávky sekretářských prací včetně faxu (jen se souhlasem ošetřujícího lékaře) - hodinová sazba  110,- Kč + eventuální dané náklady na fax