Centrum návazné péče

tel.: 377 182 111, objednávání pacientů k přijetí do CNP na tel. 377 182 207


Primář:
MUDr. Oldřich Berka       
tel.: 377 182 207                                                       
e-mail: oberka@privamed.cz   

Vrchní sestra CNP:
Bc. Jaroslava Galášová   
tel.: 377 182 344                 
                  
e-mail: jgalasova@privamed.cz

 Centrum návazné péče bylo v Plzni zřízeno v roce 1982. Patří mezi největší v České republice. CNP poskytuje komplexní ošetřovatelskou a léčebnou péči dospělým nemocným bez rozdílu věku, kteří trpí dlouhodobým, většinou komplikovaným onemocněním.  Pacienty nepřijímáme pouze z lůžkových zdravotnických zařízení, ale i z domova na doporučení praktického lékaře či ambulantního specialisty. Péče o nemocné je zajištěna lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství a geriatrie. Ošetřovatelský personál převážně tvoří všeobecné sestry, které mají osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a se specializací v oboru geriatrie. Zavedena je základní rehabilitační péče, nové pracoviště ergoterapie, které je u pacientů velmi oblíbené.
O sociální problematiku pacientů se starají zdravotně-sociální pracovnice. část týmu CNPVelkou výhodou CNP je možnost provádět prakticky veškerá vyšetření v rámci nemocnice díky návaznosti na oddělení klinické biochemie, mikrobiologie, oddělení rtg včetně možnosti CT, MR a denzitometrie. Zároveň v rámci nemocnice jsou k dispozici konziliáři v oboru ARO, chirurgie, ortopedie, neurologie a rehabilitace, konziliáři ostatních oborů dochází pravidelně nebo dle potřeby (kožní, oční atd.). Lékařská služba zajištěna 24 hodin denně. Pokoje pacientů jsou tří- až čtyřlůžkové, k dispozici je jeden dvoulůžkový nadstandardní pokoj.
V roce 2009 se oddělení zapojilo do mezinárodního výzkumného projektu SHELTER (Services for Elderly in Long Term Care), který současně probíhal v 8 evropských zemích a byl zaštítěn Evropskou unií. Cílem projektu bylo pomocí komplexního zhodnocení zdravotnických a sociálních charakteristik zlepšit diagnózu dosud nerozpoznaných klinických problémů a navrhnout plán péče odpovídající
co možná nejlépe potřebám konkrétního pacienta. 
V roce 2009 vzniklo oddělení DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče) s kapacitou 20 lůžek. Slouží pacientům v těžkém stavu, v bezvědomí, s tracheostomií, spontánně dýchajícím. Jsou to nemocní po závažných úrazech hlavy, neurochirurgických operacích a nejčastěji po kardiopulmonální resuscitaci, u nichž se nepodařilo obnovit životní funkce bez poškození mozkových buněk nedostatkem kyslíku. Toto oddělení vzniklo jako jedno z prvních v České republice.    


Lůžková část 

* 225 lůžek ve tří- až čtyřlůžkových pokojích

* nadstandardní pokoj pro muže a ženy 

* pokoje prošly celkovou rekonstrukcí, soc. zařízení je nyní přímo na pokojích


CENÍK NADSTANDARDNÍCH LŮŽEK 

Lůžko a den - dvoulůžkový pokoj  240,- Kč*
Lůžko a den - dvoulůžkový pokoj při pacientem vyžádaném obsazení jen jednoho lůžka   700,- Kč*  

Ubytování rodinného příslušníka: lůžko a den = 500,- Kč     

* Cena obsahuje nadstandardní ubytování s  telefonem, televizí, ledničkou a standardní lékařskou, sesterskou a ošetřovatelskou péči.

Telefonní spojení:        

* v rámci budov MN  = zdarma
* meziměstsky = placené na základě vyúčtování telefonních hovorů 
* mezistátně je nutné objednat na 358 = placené na základě vyúčtování telefonních hovorů 
* individuální možnost objednávky sekretářských prací včetně faxu (jen se souhlasem ošetřujícího lékaře) - hodinová sazba  110,- Kč + eventuální dané náklady na fax.     


Sociálně-zdravotní pracovnice

Aneta Kubíková DiS.
Bc. Lucie Rubešová DiS.

  • základní sociálně – právní poradenství
  • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy
  • pomoc při řešení nepříznivé sociální situace dle individuálních potřeb klienta
  • řešení následné péče po propuštění klienta z hospitalizace

tel. 377182 375


Psychiatrická ordinace

MUDr. Veronika Procházková 

  • převážně jako konziliární služba pro hospitalizované pacienty 
  • pro ambulantní pacienty na objednání 

tel. 377 182 288