Covidové zprávy

Přehled aktuálního počtu hospitalizovaných pacientů

s onemocněním COVID-19

Hospitalizovaní pacienti COVID+ v nemocnici PRIVAMED
ke dni 21.1. 2022:

Počet covid pacientů celkem - 20

Počet covid pacientů na stand. lůžkách/covidová oddělení  - 19

Počet covid pacientů na oddělení JIP/Jednotka intenzivní péče - 1 (z toho 0 pacienů na HFNO - high flow nasal oxygenation - tj. vysokoprůtoková aplikace kyslíku)

Aktuální počet pacientů se průběžně mění.