Léčba pacientů s covidem

Od 30.3.2021 má Nemocnice PRIVAMED již k dispozici první přípravek na experimentální léčbu pacientů s covidem CASIRIVIMAB AND INDEVIMAB, který vyrábí firma Regeneron a dodává firma Roche. Koordinátorem dodávání tohoto přípravku je nemocniční lékárna FN v Motole, která zaštiťuje dodání léků do ČR. Prvního dubna byl krátce po poledni tento přípravek prvně podán pacientovi v lehkém stavu ambulantní formou v infúzním centru nemocnice PRIVAMED. Aplikace přípravku nitrožilně trvá přibližně hodinu a dále následuje hodinová observace tzn. další hodinu musí pacient ještě zůstat na lůžku na pozorování.

Informovaný souhlas s podáním neregisttovaného léčivého přípravku

Informace pro pacienty REGN COV2