Nová nemocniční kaple sv. Anežky České

Zrcadlení odkazu sv. Anežky České v čase najdou od tohoto týdne pacienti Městské nemocnice Privamed na oddělení LDN a to ve formě nově zbudované nemocniční kaple.

Kaple byla zřízena na základě podnětů pacientů a díky dlouhodobé spolupráci s Bratry františkány, kteří sem již léta dochází a vypomáhají s duchovní péčí a útěchou dlouhodobě nemocných pacientů a dosud sloužili mše v provizorních podmínkách. Vysvěcena byla ve čtvrtek 19. 3. 2015 při slavnostním otevření biskupem plzeňským Mns. Františkem Radkovským, který zde zároveň sloužil první mši. Celý slavnostní akt zpěstřily žákyně ZUŠ v Třemošné hrou na příčnou flétnu za doprovodu kláves.

Název nemocniční kaple byl zvolen skutečně příhodně, neboť sv. Anežka Česká proslula nejen svou vzdělaností, milosrdenstvím a dobročinností, ale právě i tím, že sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla schopna snižovat jejich utrpení, šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději.

Prostor kaple vznikl díky optimálnímu a efektivnímu využití části chodby na oddělení, která do té doby sloužila spíše jako odkládací prostor pro transportní nemocniční vozíky a lůžka. Díky kreativnímu nápadu našeho partnerského interiérového projektanta Martina Drnce vznikl úžasný prostor, který plně splňuje potřeby pro provozování kaple dohodnuté s Bratry františkány a je zároveň bezbariérový.

Kaple se nachází v 6. patře budovy LDN nemocnice, má kapacitu cca 20 osob a je v provozu pro naše pacienty denně. V úterý a čtvrtek sem pak pravidelně dochází pastorační asistentka sestra Michaela od františkánů, která pomáhá s duchovní péčí o pacienty a poskytuje jim duchovní útěchu. Mše se zde pak budou konat každé úterý od 14 hodin.

Děkujeme tímto všem, kteří se na vybudování a zprovozněním nové kaple podíleli.

Souhlasím se vším