Aktuality

Zavedení nové metody 

Oddělení OKB si dovoluje upozornit na zavedení nové metody. Od 13. října 2021 jsme zavedli stanovení kalprotektinu ve stolici. Jedná se o marker pro diagnostiku i monitoring nespecifických střevních zánětů. Do laboratoře je nutné zaslat malý vzorek stolice v čisté zkumavce, na žádanku dopsat Kalprotektin (na elektronických žádankách je již zadán).

Referenční meze: ≤ 50 mg/kg

Info ke stažení ZDE.


Rozšíření nabídky alergenů u vyšetření specifických IgE protilátek

Oddělení klinické biochemie a hematologie nově nabízí od 15.5.2020 vyšetřování sIgE proti těmto alergenům:
-    líska, olše, krevety, losos, oves, činčila
-    alergenové komponenty – Der p1, Der p2, Der f1, Der f2, tropomyozin, alfa-Gal

Stávající žádanky zůstávají v platnosti, nově zařazené alergeny, prosím, do žádanky připište. Výhledově Vám dodáme nové žádanky, které budou uvedené změny obsahovat.

Děkujeme.

OKB PRIVAMED a.s.


Laboratoře v Privamedu v nových prostorách

Na podzim roku 2017 došlo v Nemocnici Privamed k přestěhování biochemických a mikrobiologických laboratoří do nových prostor přístavby této nemocnice. Tento přesun umožní modernizaci konsolidované laboratoře, což znamená výrazné zkvalitnění a zrychlení zpracovávání vzorků z více odborností.

Více informací ZDE.


Změna ve stanovování specif. IgE protilátek směs. alergenů

Dovolujeme si Vás upozornit na změnu ve stanovování specifických IgE protilátek směsných alergenů.

Od září náš dodavatel specifických IgE přechází na chemikálie jiné firmy, u které nejsou k dispozici zcela totožné směsné alergeny jako dosud.

Jedná se o následující drobné změny:

- směs potraviny fx5 (bílek,  mléko, pšenice, sója, arašídy, rýže) bude nově obsahovat pouze 5 alergenů, ve směsi nebude rýže

- směs trávy gx3 (tomka, jílek, bojínek, žito, medyněk) bude nahrazena směsí , která obsahuje srhu, kostřavu, jílek, bojínek a medyněk

- směs plevely wx3, směs stromy tx9, směs plísně mx1 a směs koření sx1 zůstávají beze změn

- směsi koření sx2 a sx3 již nebudou k dispozici

- jednotky, referenční rozmezí, hodnocení zůstává beze změn

- žádanky o vyšetření specifických IgE se nemění, při požadavku alergenové směsi bude automaticky provedena nová metoda

Info ke stažení ZDE.


Nová generace vyšetření kortizolu

Dovolujeme si Vás upozornit na zavedení nové generace vyšetření kortizolu.

Metodu měníme od 1. 8. 2016. Nové očekávané hodnoty kortizolu v séru jsou ve srovnání s dosud používanou soupravou cca o 20 % nižší. Referenční hodnoty doporučené výrobcem (Roche Diagnostics): 
  7-10 hod (ranní): 166 – 507 nmol/l
16-20 hod (večerní): 74 – 291 nmol/l.

Info ke stažení ZDE.


Nová generace vyšetření progesteronu 

Dovolujeme si upozornit na zavedení nové generace vyšetření progesteronu. Metodu měníme od 18. 5. 2016. Více informací ke stažení v příloze ZDE.


Nová laboratorní vyšetření

Dovolujeme si Vás upozornit na nová vyšetření:

1. Přímý antiglobulinový test (přímý Coombsův test): srážlivá krev, zkumavka bez gelu (jako pro určení krevní skupiny). Vyšetření je dostupné pouze v pracovní dny.

2. PlGF (placentární růstový faktor): marker preeklampsie těhotných, zatím pouze pro pacientky pojišťovny 111. Vyšetření hodnotí genetik spolu s ostatními vyšetřeními.


Nová čekárna na poliklinice Bory

Příjemné prostředí nové čekárny u náběrových místností OKB ve 2. patře na poliklinice Bory v Čechově ulici vítají po loňském otevření malé čekárny pro těhotné letos i ostatní pacienti, kteří jdou na odběry. Rekonstrukce dosud nevyužitých přilehlých prostor nebyla náročná, ale velmi vítaná a přinesla tak další zkvalitnění služeb nabízených oddělením OKB.

Další fotografie ZDE.


Změna stanovení celkového IgE

Dovolujeme si Vás upozornit na změnu ve stanovení hladiny celkového IgE v séru.

Od pátku 22. 1. 2016 přecházíme na novou soupravu firmy Abbott. Hodnoty budou vyjadřovány v jednotkách kIU/l (dosud μg/l, orientační přepočet kIU/l = μg/l : 2,4)

Referenční rozmezí:

do 1 roku         < 15 kIU/l

1 – 5 let            < 60 kIU/l

5 – 9 let            < 90 kIU/l

9 – 15 let          < 200 kIU/l

15 a více let      < 100 kIU/l

Po obdržení prvních výsledků prosím zkontrolujte přenos a nastavení referenčních rozmezí ve Vašem lékařském informačním systému.


Změna referenčního rozmezí vyšetření anti-TPO a anti-TG

Dovolujeme si Vás upozornit na změnu ve stanovení protilátek proti thyreoidální peroxidáze (anti-TPO) a protilátek proti thyreoglobulinu (anti-TG).

Od čtvrtka 12. 11. 2015 přecházíme na nové soupravy firmy Abbott. Výrazně se mění referenční rozmezí obou metod:

anti-TPO:         < 5,61 IU/ml     (dosud <32 IU/ml)
anti-TG:           < 4,11 IU/ml     (dosud <115 IU/ml)

Po obdržení prvních výsledků prosím zkontrolujte přenos a nastavení referenčních rozmezí ve Vašem lékařském informačním systému.


Nová laboratorní vyšetření

Od května 2015 jsme rozšířili stanovování specifických IgE. Jedná se spec. IgE zaměřené na alergenové komponenty:

  • Api m1
  • Ves v5
  • CCD (na nové žádance v oddílu hmyz - lze požadovat odděleně)
  • specifické IgE pylových alergenů a komponent imunoblotem:
    bříza, bojínek, Bet v1, Bet v2, Bet v4, Bet V6, Phl p1, Phl p5, Phl p7, phl p12, CCD
    (na nové žádance označeno jako blot - bojínek + bříza + alergenové komponenty)
    - obdržíte vždy výsledky na všechny uvedené alergeny

Na starší žádanky požadavek prosím připište.
Vyšetření se provádí ze séra. 


Změny ve vyšetřování troponinu I

Rádi bychom Vás informovali o změně ve vyšetřování troponinu I. Od 7. 4. 2015 jsme zavedli novou vyšetřovací soupravu pro stanovení troponinu I – vysoce senzitivní troponin I (hsTnI), je rovněž stanovován ze séra i z plazmy. Rozdílné jsou však cut-off hodnoty i jednotky, ve kterých je výsledek vydáván.

Nové jednotky:                   ng/l (původně μg/l)
Nové hodnoty cut-off:        ženy: 15,6 ng/l         muži: 34,2 ng/l


Čekárna pro těhotné

Čekárna pro těhotné maminky

Již od ledna mohou nastávající maminky využívat naší nově zřízenou čekárnu vybudovanou na 2. patře Polikliniky Bory v Čechově ulici v Plzni. Čekárna poskytuje příjemné a pohodlné zázemí těhotným, kterým je prováděn glukózový toleranční test.

Další fotografie ZDE.

 

Rychlý kontakt

centrální laboratoř:

800 900 365 (nonstop)
377 182 365

vedoucí laboratoře: 377 182 338
lékař: 377 182 326